Comunicat de Presa comuna Mischii

Read Time:2 Minute, 0 Second

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurăriiactivității didactice on-line în comuna Mischii, județul Dolj” Cod SMIS 2014+ 144878

13.07.2022

COMUNA MISCHII, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurăriiactivității didactice on-line în comuna Mischii, județul Dolj”, cod SMIS 2014+144878, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 183/233t/14.07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Com-petitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Mischii.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Mischii din comuna Mischii cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electro-nice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 69 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Mischii să utilizeze instrumente OER.
2. 57 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniþi cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 6 clase din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 12 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 205,237.84 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 164,337.16 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 25,133.90 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 3,866.78 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 11,900.00 lei.

Data începerii proiectului: 14-07-2021.
Data finalizării proiectului: 14-07-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA MISCHII
Str. EROILOR nr. 5, PRIMARIA MISCHII, județul Dolj, cod postal 207405
Telefon/Fax: 0251450194 / 0251450194
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: GHEORGHE POPA – primar / DUMITRESCU GABRIELA – Manager Proiect
Telefon: 0744476440 / 0758833006
Fax: 0251450194
E-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %