Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în Școala Dobroteasa, jud Olt” Cod SMIS 2014+ 144525

Read Time:1 Minute, 58 Second

[31.10.2022]
Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în Școala Dobroteasa, jud Olt” Cod SMIS 2014+ 144525
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA DOBROTEASA, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în Școala Dobroteasa, jud Olt”, cod SMIS 2014+ 144525, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 152/233t/12.07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Com-petitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA DOBROTEASA.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale comuna Dobroteasa cu echipamente mobile din do-meniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. 112 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială comuna DObroteasa să utilizeze instrumente OER.
2. 92 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 9 clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 20 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 320,077.15 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 256,085.58 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 45,191.57 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 18,800.00 lei.
Data începerii proiectului: 12-07-2021.
Data finalizării proiectului: 12-11-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațio-nal Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DOBROTEASA
Str. Principala nr. 68, Scoala Gimnaziala comuna Dobroteasa, judeþul Olt, cod postal 237145
Telefon: 0751150905
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: FLORENTINA NADIA POPA – Director / Manager Proiect
Telefon: 0751150905
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %