Comunicat finalizare proiect ACTIVE BUSINESS WORLD S.R.L. – 160237

Read Time:1 Minute, 52 Second

Data: 28.12.2023

 

Anunț FINALIZARE proiect: „Dezvoltarea activității societății Active Business World SRL”

ACTIVE BUSINESS WORLD S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiDezvoltarea activității societății Active Business World SRL “, Cod SMIS 160237, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,291,161.35 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,722,650.86 lei .

Data de începere a proiectului: 10.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății ACTIVE BUSINESS WORLD SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 4 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 2 mijloace de transport auto electrice

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,07% față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 4 angajați.

Informații suplimentare se pot obține la:

ACTIVE BUSINESS WORLD S.R.L.

Persoana de contact: TITIANA ȚIRBAN, Administrator, Telefon: 0723103331.

Adresa de e-mail: [email protected].

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %