Comunicat finalizare proiect AQUA PRESIDENT S.R.L. - 159853

Comunicat finalizare proiect AQUA PRESIDENT S.R.L. – 159853

Read Time:1 Minute, 53 Second

                         Data: 08.12.2023

Anunț finalizare proiect: „Creșterea competitivității economice în cadrul AQUA PRESIDENT SRL”

AQUA PRESIDENT S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiCreșterea competitivității economice în cadrul AQUA PRESIDENT SRL “, Cod SMIS 159853, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală initiala de 4,546,545.62 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,630,878.08 lei .

Data de începere a proiectului: 10.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății AQUA PRESIDENT SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie care se supun prevederilor Anexei I din REGULAMENT, precum:

– 52 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);

– 1 mijloc de transport auto;

– 1 echipament IT;

– 1 set mobilier;

– 2 sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților.

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 17.58 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020 respectiv 76 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

AQUA PRESIDENT S.R.L.

Persoana de contact: FECHETE DUMITRU, Administrator

Telefon: 0723.271.454

Adresa de e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %