Comunicat finalizare proiect DUNICEC COM S.R.L. - 159188

Comunicat finalizare proiect DUNICEC COM S.R.L. – 159188

Read Time:2 Minute, 36 Second

                         Data: 18.12.2023

                           Anunţ finalizare proiect: „Dezvoltarea societatii DUNICEC COM SRL”

DUNICEC COM S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiDezvoltarea societatii Dunicec Com SRL “, Cod SMIS 159188, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axei prioritare 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie”,a prioritatii de investitii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a tipului de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” ale Programului Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4,154,581.40 lei, valoarea cofinantarii UE de 1,350,406.92 lei .

Data de incepere a proiectului: 29.12.2022.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii DUNICEC COM SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale si necorporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice care se supun prevederilor prevederile Anexei I din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– 2 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 3 mijloace de transport auto electrice.

  1. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale:

– 1 sistem integrat de hard şi soft de automatizare a activităţii.

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,03% fata de nivelul anului 2021.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2021, respectiv 32 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

DUNICEC COM S.R.L.

Persoana de contact: DUMITRU NICOLAE, Administrator, Telefon: 0725003060.

Adresa de e-mail: [email protected].

                                                                                               

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %