Comunicat finalizare proiect MADBETON S.R.L. – 158547

Read Time:2 Minute, 26 Second

Data: 30.12.2023

                           Anunţ finalizare proiect: „Modernizarea activității în cadrul Madbeton SRL”

MADBETON S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Madbeton SRL “, Cod SMIS 158547, finanțat în cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,585,309.69 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,881,822.94 lei .

Data de începere a proiectului: 11.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății MADBETON SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 5 echipamente tehnologice și utilaje;

– 2 mijloace de transport auto electrice.

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,03 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 41 de angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

MADBETON S.R.L.

Persoana de contact: MARIO-ADRIAN JURCUT, Administrator

Telefon: 0741735958.

Adresa de e-mail: [email protected].

                                                                                                    

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %