Comunicat finalizare proiect RAPID CONSULT S.R.L. - 161908

Comunicat finalizare proiect RAPID CONSULT S.R.L. – 161908

Read Time:2 Minute, 3 Second

                         Data: 30.12.2023

Anunţ finalizare proiect: „ Modernizarea activitatii in cadrul RAPID CONSULT SRL

RAPID CONSULT SRL anunţă finalizare activităţilor proiectuluiModernizarea activitatii in cadrul RAPID CONSULT SRL”, Cod SMIS 161908, finanțat în cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 740.743,76 lei, valoarea cofinanțării UE de 400.842,16 lei .

Data de începere a proiectului: 09.10.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății RAPID CONSULT SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:

– 16 echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) si 1 set mobilier;

– 1 mijloce de transport auto electrice sau hibride

– 4 echipamente IT

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15% fata de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 5 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: RAPID CONSULT SRL

Persoana de contact: Ududec Laura, Administrator

Telefon: 0724.558.333

Adresa de e-mail: [email protected]

                           

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %