Comunicat finalizare proiect ȘCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT Cod SMIS 2014+ 144442

Read Time:1 Minute, 55 Second

Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2

14.12.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Fiscut, jud Arad” Cod SMIS 2014+ 144442

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ” Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online pentru Scoala Fiscut, jud Arad”, cod SMIS 2014+ 144442, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 174/233t/14.07.2021 încheiat între Autori-tatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și Școala Gimnazială Fiscut.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul online în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Fiscut cu echipamente mobile din domeniul tehnolo-giei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele obținute:
1. 130 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială Fiscut să utilizeze instrumente OER.
2. 124 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 9 clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 6 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 326,849.95 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 272,764.95 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 48,135.00 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 5,950.00 lei.
Data începerii proiectului: 14-07-2021.
Data finalizării proiectului: 14-01-2023.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA FISCUT
Str. Principala nr. 157-158, , judeþul Arad, cod postal 317310
Telefon / Fax: 0740966034 / 0731004454
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: COSMIN MIHĂIȚĂ SUCIU – Director / Manager Proiect
Telefon: 0740966034
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %