Comunicat finalizare proiect SMART DATA SERVICES S.R.L. - 161886

Comunicat finalizare proiect SMART DATA SERVICES S.R.L. – 161886

Read Time:1 Minute, 51 Second

                         Data: 14.12.2023

Anunţ finalizare proiect: „ Dezvoltarea activitatii societatii SMART DATA SERVICES SRL

SMART DATA SERVICES SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiDezvoltarea activitatii societatii SMART DATA SERVICES SRL”, Cod SMIS 161886, finanțat în cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 800.888,80 lei, valoarea cofinanțării UE de 467.519,89 lei .

Data de începere a proiectului: 02.10.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății SMART DATA SERVICES SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto hibride care se supun prevederilor Anexei I din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului., precum:

– 7 echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalaþii de lucru)

– 4 echipamente informatice

– 1 mijloc de transport auto electric

– 1 aplicatie informatica

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,58% fata de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020 respectiv 2 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: SMART DATA SERVICES SRL

Persoana de contact: Preda Crista – Elena, Administrator

Telefon: 0724.055.006

Adresa de e-mail: [email protected]

                                                                                               

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %