Comunicat incepere proiect ELEKTRA INVEST S.R.L. – Cod SMIS 159300

Read Time:2 Minute, 41 Second

    Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2                    

Data: 23.02.2023

                            Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea activitatii societatii Elektra Invest SRL”

ELEKTRA INVEST S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiDezvoltarea activitatii societatii Elektra Invest SRL “, Cod SMIS 159300, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4,885,554.52 lei, valoarea cofinantarii UE de 2,069,962.35 lei .

Data de incepere a proiectului: 17.01.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii ELEKTRA INVEST SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 4 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 4 mijloace de transport auto electrice

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,42% fata de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 60 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

ELEKTRA INVEST S.R.L.

Persoana de contact: BALAN ELENA, Administrator, Telefon: 0736383006.

Adresa de e-mail: [email protected]  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

                                                                                                         

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %