Comunicat incepere proiect GIURA GRUP S.R.L. – Cod SMIS 159482

Read Time:1 Minute, 57 Second

Data: 30.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea societății Giura Grup SRL”
GIURA GRUP S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea societății Giura Grup SRL “, Cod SMIS 159482, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecin-țelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de con-solidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2,061,891.83 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,077,554.38 lei .
Data de începere a proiectului: 11.01.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății GIURA GRUP SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 29 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 6 mijloace de transport auto
– 2 echipamente IT
– 2 instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie.
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15 % față de nivelul anului 2019.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 19 angajați.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
GIURA GRUP S.R.L.
Persoana de contact: SORINEL-GHEORGHE GIURA, Administrator
Telefon: 0745.537.560
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %