Comunicat incepere proiect OPTILINE S.R.L. – Cod SMIS 160181

Read Time:1 Minute, 55 Second

Data: 13.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea activității societății Optiline SRL”
OPTILINE S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activității societății Opti-line SRL “, Cod SMIS 160181, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-demiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Con-tractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.015.867,57 lei, valoarea cofinanțării UE de 349.612,30 lei.
Data de începere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Optiline SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se su-pun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, pre-cum:
– 14 echipamente tehnologice (mașini, instalații de lucru, moblier)
– 1 mijloc de transport auto electric.
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,02 % față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 15 angajați.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
OPTILINE S.R.L.
Persoana de contact: CHELARU-POSTOLACHE OANA-CORINA, Administrator,
Telefon: 0728614164.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %