Comunicat incepere proiect PRELEM-TOMAIAGA SNC - Cod SMIS 160917

Comunicat incepere proiect PRELEM-TOMAIAGA SNC – Cod SMIS 160917

Read Time:2 Minute, 2 Second

Data: 09.11.2023

Anunţ începere proiect:
„MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL PRELEM-TOMAIAGA SNC”

PRELEM-TOMAIAGA SNC anunţă începerea activităţilor proiectului “MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL PRELEM-TOMAIAGA SNC“, Cod SMIS 160917, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în con-textul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pan-demia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2.126.054,70 lei, valoarea cofinanțării UE de 600.182,96 lei .
Data de începere a proiectului: 24.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății PRELEM-TOMAIAGA SNC, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Suprafata de servicii modernizata prin proiect de 566 mp suprafata construita desfasurata si dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 56 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 2 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea (1 sistem panouri fotovoltaice si 1 sistem pompa de caldura cu ventiloconvectoare)
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,68 % fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 3 an-gajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
PRELEM-TOMAIAGA SNC
Persoana de contact: TOMAIAGA VASILE, Administrator
Telefon: 0728093150
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %