Comunicat incepere proiect ROSECAS S.R.L. – Cod SMIS 159838

Read Time:1 Minute, 54 Second

Data: 16.03.2023
Anunţ începere proiect: „MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL ROSECAS SRL”
ROSECAS SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL ROSE-CAS SRL”, Cod SMIS 159838, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2.413.067,33 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.007.758,36 lei .
Data de incepere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii ROSECAS SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DE-LEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 16 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 echipamanet IT
– 1 mijloc de transport auto
– 20 bucati de mobilier
– 1 instalatie/ echipament specific in scopul obtinerii unei economii de energie
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 16,13% fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 19 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
ROSECAS SRL
Persoana de contact: Florin Secara, Administrator,
Telefon: 0747054054
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %