Comunicat incepere proiect TTR CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. – Cod SMIS 158551

Read Time:2 Minute, 37 Second

Data: 07.03.2023

                            Anunț începere proiect: „Modernizarea activității TTR CAPITAL CONSTRUCT SRL”

TTR CAPITAL CONSTRUCT S.R.L. anunță începerea activităților proiectuluiModernizarea activității TTR CAPITAL CONSTRUCT SRL “, Cod SMIS 158551, finanțat în cadru POC –  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 663.300,00 lei, valoarea cofinanțării UE de 339.186,07 lei.

Data de începere a proiectului: 12.12.2022.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății TTR CAPITAL CONSTRUCT SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I la REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
  • 1 echipament tehnologic (mașini, utilaje și instalații de lucru);
  • 1 mijloc de transport auto electric folosit pentru transportul materialelor de construcții de dimensiuni reduse.
  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,83 % față de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 1 angajat.

Informații suplimentare se pot obține la:

TTR CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.

Persoana de contact: DANIEL – COSTEL TĂTARU, Administrator

Telefon: 0799.471.124

Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

                                                                                                          

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %