Comunicat incepere proiect VASILOIU DENT S.R.L. – Cod SMIS 158480

Read Time:1 Minute, 59 Second

Data: 22.05.2023
Anunţ începere proiect: „MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL VASILOIU DENT SRL”
SC VASILOIU DENT SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL VASILOIU DENT SRL“, Cod SMIS 158480, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ame-liorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia CO-VID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuie-lilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.101.922,62 lei, valoarea cofinantarii UE de 798.302,56 lei .
Data de incepere a proiectului: 31.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii VASILOIU DENT SRL, afectate de criza eco-nomica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regulamen-tul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:
• 13 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
• 1 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,55 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 1 angajat.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
VASILOIU DENT SRL
Persoana de contact: Vasiloiu Carmen, Administrator, Telefon: 0724.321.570.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %