Comunicat de Presa Comuna Curtisoara

Read Time:2 Minute, 1 Second

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete scolare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line in comuna Curtisoara, jud. Olt” Cod SMIS 2014+ 145207

DATA: 14.07.2022

COMUNA CURTIȘOARA, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete scolare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line in comuna Curtisoara, jud. Olt”, cod SMIS 2014+ 145207, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 292/233t/30.07.2021 încheiat între Auto-ritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Curtișoara.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Curtișoara din comuna Curtișoara cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 207 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Curtișoara să utilizeze instrumente OER.
2. 183 elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line.
3. 10 clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.
4. 24 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 452,562.02 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 368,697.72 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 56,389.04 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 8,675.26 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18,800.00 lei.

Data începerii proiectului: 30-07-2021.
Data finalizării proiectului: 30-07-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA CURTISOARA
Str. EROILOR nr. 75, PRIMARIA CURTISOARA, județul Olt, cod postal 237115
Telefon/Fax: 0755385553 / 0372878035
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: GHEORGHE GANESCU – primar / NICOLETA BAICU – Manager Proiect
Telefon: 0755385553 / 0757056658
Fax: 0372878035
E-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %