Comunicat de Presa COMUNA MĂGIREȘTI

Read Time:2 Minute, 1 Second

DATA: 18.07.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line în comuna Magireşti, Judeţul Bacău” Cod SMIS 2014+ 144437

COMUNA MĂGIREȘTI, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line în comuna Magireşti, Judeţul Bacău” Cod SMIS 2014+ 144437, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 279/233t/29.07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Măgirești.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Măgirești din comuna Măgirești cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 193 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Măgirești să utilizeze instrumente OER.
2. 172 elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line.
3. 9 clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.
4. 21 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 428,041.28lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 337,740.09lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 51,654.32 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 7,946.87 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 30,700.00 lei.

Data începerii proiectului: 29-07-2021.
Data finalizării proiectului: 29-07-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA MĂGIREȘTI
Str. EPISCOP IOACHIM MAREȘ, nr. 121, PRIMARIA MĂGIREȘTI, județul BACĂU, cod postal 607300
Telefon/Fax: 0234355200 / 0234355200
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: IONICA CADA – primar / BUCUREL IULIA MIHAELA – Manager Proiect
Telefon: 0769047010 / 0769047013
Fax: 0234355200
E-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %