Comunicat de Presa ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU

Read Time:1 Minute, 58 Second

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala Șagu, jud Arad” Cod SMIS 2014+144446

DATA: 18.07.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala Șagu, jud Arad”, cod SMIS 2014+144446, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 305/233t/03.08.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Com-petitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și Școala Gimnazială Șagu.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Șagu cu echipamente mobile din domeniul tehnol-ogiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare des-fășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească des-fășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 147 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială Șagu să utilizeze instrumente OER.
2. 132 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 13 clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 15 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 423,800.81 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 355,173.19 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 62,677.62 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 5,950.00 lei.

Data începerii proiectului: 03-08-2021.
Data finalizării proiectului: 03-08-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA ȘAGU
Str. Principala nr. 178, , județul Arad, cod postal 317310
Telefon / Fax: 0257418108 / 0257418298
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LILIANA-CORINA MIHUȚ – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0746078319 / 0257418298
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %