Comunicat de Presa incepere proiect BAKFOR S.R.L. – Cod SMIS 158685

Read Time:1 Minute, 53 Second

Data: 23.02.2022
Anunţ începere proiect: „Modernizarea activitatii in cadrul BAKFOR SRL”
BAKFOR S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Modernizarea activitatii in cadrul BAKFOR SRL “, Cod SMIS 158685, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuie-lilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.759.187,35 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.973.619,38 lei
Data de incepere a proiectului: 28.12.2022.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii BAKFOR SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regulamen-tul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:
• 2 echipamente tehnologice si utilaje;
• 3 mijloace de transport auto electrice
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,04% fata de nivelul anului 2020. Numarul de angajati în anul 3 de sustenabilitate va fi cel putin egal ca cel din anul 2020, respectiv 9 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
BAKFOR S.R.L.
Persoana de contact: Elena Dumitrescu, Administrator, Telefon: 0745525787.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %