Comunicat de Presa Scoala Vasilati

Read Time:1 Minute, 59 Second

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-linepentru Scoala Vasilati, jud. Calarasi” Cod SMIS 2014+ 145456

Competitivi Împreună

DATA: 19.07.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-linepentru Scoala Vasilati, jud. Calarasi” Cod SMIS 2014+ 145456, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 309/233t/04.08.2021 încheiat în-tre Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Vasilați.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” Vasilați cu echipamen-te mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamen-te/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 449 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială Șagu să utilizeze instrumente OER.
2. 415 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 18 clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 34 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 994.022,85 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 828.939,42 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 146.283,43 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.

Data începerii proiectului: 04-08-2021.
Data finalizării proiectului: 04-08-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Vasilați
Vasilați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 99, judeţul
Călărași, România
Telefon / Fax: 0242532700 / 0242532632
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LIXANDRU GEORGETA – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0784793694 / 0242532632
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %