Comunicat de presă_Școala Leordina

Comunicat de presă_Școala Leordina

Read Time:2 Minute, 1 Second

DATA: 08.09.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Leordina, jud. Maramures” Cod SMIS 2014+ 145448

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEORDINA, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Leordina, jud. Maramures”, cod SMIS 2014+ 145448, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 368/233t/22.09.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și Școala Gimnazială Nr.1 Leordina.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Leordina cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:
1. 123 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială Nr.1 Leordina să utilizeze instrumente OER.
2. 106 elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 9 clase din unitatea de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 17 profesori din unitatea de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 345.609,30 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 286.483,40 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 50.555,90 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 8.570,00 lei.

Data începerii proiectului: 22-09-2021.
Data finalizării proiectului: 22-09-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEORDINA
Leordina, România, Str. – nr. 935, , județul Maramures, cod postal 437180, România
Telefon / Fax: 0726461276 / 0262364017
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: ILARION SORINEL DRUȚU – Director / POP ANA-MARIA – Manager Proiect
Telefon: 0725911569 / 0770575621
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %