Comunicat de presă_Școala Luciu

Read Time:2 Minute, 5 Second

DATA: 08.09.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Prof Dr Ion Anghel, loc. Luciu, jud. Buzau” Cod SMIS 2014+ 145456

SCOALA GIMNAZIALA ”PROF.DR.ION ANGHEL” LUCIU, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Prof Dr Ion Anghel, loc. Luciu, jud. Buzau”, cod SMIS 2014+ 145456, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 390/233t/22.09.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competi-titivitate și Scoala Prof Dr Ion Anghel.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Prof. Dr. Ion Anghel” Luciu cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele proiectului:
1. 235 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Scoala Prof Dr Ion Anghel să utilizeze instrumente OER.
2. 212 elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 9 clase din unitatea de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 23 profesori din unitatea de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 530.567,95 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 435.002,76 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 76.765,19 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.

Data începerii proiectului: 22-09-2021.
Data finalizării proiectului: 22-05-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA ”PROF.DR.ION ANGHEL” LUCIU
Luciu, România, Str. – nr. -, , județul Buzau, cod postal 127315, România
Telefon / Fax: 0725911569 / 0238539328
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: VLAD IULIAN – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0725911569 / 0238539328
Adresa e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %