Comunicat finalizare proiect ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L. – 160671

Read Time:2 Minute, 17 Second

Decembrie 2023

Comunicat de presă/ Anunţ, privind finalizarea proiectului ”Măsuri de eficienţă energetică la ASTRALIS DISTRIBUTION SRL”

ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L., în calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectul ”Măsuri de eficienţă energetică la AS-TRALIS DISTRIBUTION SRL”, cod SMIS 160671, proiect care a fost finantat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Pri-oritară 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizează – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asig-urării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel naţional prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.
Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea consumului de energie electrica.
APEL PROIECT: 15 – POIM – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile.
Obiectivul general al proiectului a vizat dotarea societatii cu patru electrostivuitoare alimentate electric si de eficienta ridi-cata, echipamente necesare in fluxul productiv al societatii, care vor inlocui cele patru stivuitoare aflate in patrimoniul socie-tatii, alimentate cu combustibil diesel, afectate de un grad ridicat de uzura, precum si instalarea unui sistem de management al energiei care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va eficientiza consumul acesteia, în timp real (cu 44,99%), precum si reducerea emisiilor de CO2 la nivelul intreprinderii (cu 30,99 %).
Rezultatul proiectului:

Documentatie proiect elaborata:
– analiza energetica elaborata;
– formularul cererii de finantare elaborat;
– toate documentele pentru depunerea proiectului elaborate

Patru electrostivuitoare, alimentate electric, de eficienta ridicata, necesare in procesul de prestare de servicii al întreprinderii si un sistem de management al energiei (EMS) la nivel de intreprindere puse in functiune.

Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 30.99 %.
Valoarea totală a proiectului este de 1.071.957,45 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FC 750.808,89 lei si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 132.495,69 lei.
Valoarea totală eligibilă în sumă maximă de 883.304,58 lei.
Data începerii proiectului: 15.03.2023.
Data finalizării proiectului: 31.12.2023.
Datele de contact ale beneficiarului:
Persoana de contact: Flavius POPA, Administrator, Telefon: 0770/424.994
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L.

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %