Comunicat finalizare proiect MIRDATOD PROD S.R.L. - 159763

Comunicat finalizare proiect MIRDATOD PROD S.R.L. – 159763

Read Time:2 Minute, 5 Second

Decembrie 2023

Comunicat de presă/ Anunţ, privind finalizarea proiectului ”INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CON-SUMUL PROPRIU LA – MIRDATOD PROD SRL”

MIRDATOD PROD S.R.L., în calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectul ” INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA – MIRDATOD PROD SRL”, cod SMIS 159763, proiect care a fost finantat in cadru MINIS-TERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11 – Masuri de îmbunatatire a eficientei energetice si stim-ularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizeaza – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor în sec-torul de energie curata si eficienta energetica în vederea asigurarii contributiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel national prin Planul National Integrat în domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei ener-getice.
Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul pro-priu al întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea consumului de energie electrica.
APEL PROIECT: 14 – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11
Obiectivul general al proiectului a vizat realizarea unei capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară fotovoltaica), cu putere instalata de 290.52 kW, în vederea dobandirii independentei ener-getice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
Rezultatul proiectului:
– Documentatie proiect elaborata:
– analiza energetica elaborata;
– formularul cererii de finantare elaborat;
– toate documente pentru depunerea proiectului elaborate;
– Capacitate de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 290.52 kW construita si pusa in functiune.
– Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 60.03%.
Valoarea totală a proiectului este de 1.574.864,94 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FC 611.684,45 lei si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 107.944,31 lei. Valoarea totală eligibilă – 1.308.415,92 lei.
Valoarea totală eligibilă în sumă maximă de 719.628,76 lei.
Perioada de implementare este de la data semnarii Contractului de Finantare până la 31.12.2023.
Datele de contact ale beneficiarului:
Persoana de contact: MIRCEA-ALIN-CRISTIAN TODORAN, Manager de proiect, Telefon: 0732/409.502
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %