Comunicat finalizare proiect COMTURISM S.R.L. - Cod SMIS 160083

Comunicat finalizare proiect COMTURISM S.R.L. – Cod SMIS 160083

Read Time:1 Minute, 57 Second

Data: 14.03.2024

Anunţ finalizare proiect: „ DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMTURISM SRL”

COMTURISM SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMTURISM SRL”, Cod SMIS 160083, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Compe-titivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 3.289.613,18 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.219.528,44 lei .
Data de incepere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii COMTURISM SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 23 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
– 1 mijloace de transport auto electric;
– 2 instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
– 1 sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor.
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,38% fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 12 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
COMTURISM SRL
Persoana de contact: Emeric-Grigore KOCSIS, Administrator,
Telefon: 0727520940
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %