Comunicat finalizare proiect GLOBAL NET S.R.L. – Cod SMIS 159643

Comunicat finalizare proiect GLOBAL NET S.R.L. – Cod SMIS 159643

Read Time:2 Minute, 2 Second

Data: 14.03.2024

Anunţ finalizare proiect: „Dezvoltarea activității societății Global Net SRL”

GLOBAL NET S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activității societății Global Net SRL “, Cod SMIS 159643, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.05.2024 și are o va-loare totală de 2,525,002.23 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,322,047.53 lei .
Data de începere a proiectului: 21.01.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Global Net SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 21 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– un sistem de panouri fotovoltaice și un sistem de pompe de căldură – sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,27 % față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 42 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
GLOBAL NET S.R.L.
Persoana de contact: JIPA GHEORGHE, Administrator
Telefon: 0756.203.325
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %