Comunicat finalizare proiect EM STAR EVENTS S.R.L. - 160165

Comunicat finalizare proiect EM STAR EVENTS S.R.L. – 160165

Read Time:1 Minute, 58 Second

                         Data: 24.11.2023

 

                           Anunţ finalizare proiect: „Dezvoltarea activității societății EM STAR EVENTS SRL”

EM STAR EVENTS S.R.L. anunţă finalizare activităţilor proiectuluiDezvoltarea activității societății EM STAR EVENTS SRL “, Cod SMIS 160165, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,209,878.40 lei, valoarea cofinanțării UE de 422,120.96 lei.

Data de începere a proiectului: 03.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății EM Star Events SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Suprafața de servicii modernizată prin proiect 200 mp și dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– un echipament specific în scopul obținerii unei economii de energie,

– un sistem de pompe de căldură electrice aer-apa – sistem care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților.

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 17,10 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 8 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

EM STAR EVENTS S.R.L.

Persoana de contact: ARDELEAN MIRCEA, Consilier Juridic,

Telefon: 0744628628.

Adresa de e-mail: [email protected].

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %