Comunicat finalizare proiect Frescoverde S.R.L. – Cod SMIS 160398

Read Time:2 Minute, 0 Second

Data: 14.03.2024

Anunţ finalizare proiect: “Modernizarea activității în cadrul Frescoverde S.R.L.”

Frescoverde S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Modernizarea activității în cadrul Fresco-verde S.R.L.”, Cod SMIS 160398, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Compe-titivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 4.533.453,39 lei, valoarea cofinantarii UE de 2.064.731,91 lei .
Data de incepere a proiectului: 08.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Frescoverde S.R.L., afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 2 stivuitoare – utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat
– 1 sistem de panouri fotovoltaice – sistem ce utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pen-tru eficientizarea activitatilor.
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,46 % fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 57 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Frescoverde S.R.L.
Persoana de contact: Popa Flavius, Administrator
Telefon: 0746.179.546
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %