Comunicat finalizare proiect Royal Eurotrans SRL - Cod SMIS 159292

Comunicat finalizare proiect Royal Eurotrans SRL – Cod SMIS 159292

Read Time:2 Minute, 0 Second

28.12.2023

Anunț finalizare proiect: „Modernizarea și extinderea activității în cadrul Royal Eurotrans SRL”

Royal Eurotrans SRL anunță finalizarea activităților proiectului „Modernizarea și extinderea activității în cadrul Royal Eurotrans SRL”, Cod SMIS 159292, finanțat în cadrul POC – Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4: „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, prioritate de investiții: „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, obiectiv specific: „consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,349,651.87 lei, valoarea cofinanțării UE de 2,098,000.13lei.
Data de începere a proiectului: 15.01.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății ROYAL EUROTRANS SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Suprafața de producție modernizată prin proiect de 800 mp și dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv mijloace de transport auto care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 1 linie de producție formată din echipamente ce se încadrează la categoria echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 utilaj și instalație de transportat și ridicat
– 1 mijloc de transport auto tip autoutilitara
– instalații/ echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie (pompe de căldura electrice aer-apa),
– sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților (panouri fotovoltaice).
3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu 17,98 %.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține la:
ROYAL EUROTRANS SRL
Persoana de contact: Câju Valentin, Administrator
Telefon: 0722373157
Adresa de e-mail: [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %