Comunicat incepere proiect BAIUL 95 COM S.R.L. – Cod SMIS 160473

Read Time:2 Minute, 13 Second

Data: 15.03.2023
Anunţ începere proiect: „Modernizarea activității în cadrul Baiul 95 Com SRL”
BAIUL 95 COM S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Modernizarea activității în cadrul Baiul 95 Com SRL “, Cod SMIS 160473, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale so-ciale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afec-tate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2,315,632.95 lei, valoarea cofinantarii UE de 1,078,289.66 lei .
Data de începere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Baiul 95 Com SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 36 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– aparate și instalații de măsurare, control și reglare
– utilaje și instalații de transportat și ridicat
– 2 mijloace de transport auto electrice sau hibride
– echipamente IT
– 30 mobilier
– 2 instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie,
– sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților
– brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 338,46% față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020 respectiv 11 angajați.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
BAIUL 95 COM S.R.L.
Persoana de contact: KENTOR-BADEA ROXANA-IZABELA, Administrator, Telefon: 0723509201.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %