Comunicat incepere proiect CUTURE BY AMC S.R.L. – Cod SMIS 158938

Read Time:2 Minute, 30 Second

Data: 15.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea societatii CUTURE BY AMC SRL”
CUTURE BY AMC S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea societatii Cuture by AMC SRL “, Cod SMIS 158938, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axei prioritare 4 ”Spriji-nirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie”,a prioritatii de investitii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a tipului de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” ale Programului Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pan-demia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,705,148.31 lei, valoarea cofinantarii UE de 1,741,539.38 lei .
Data de incepere a proiectului: 30.12.2022.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii CUTURE BY AMC SRL, afec-tate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului;
– implementarea masurilor de informare si publicitate obligatorii;
– auditul final al proiectului;
– auditul final de sisteme de management de mediu al proiectului.
2. Suprafata de productie modernizata prin proiect de 512,57 mp si dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului și alte investiții care se supun prevederilor capitolului 2.1 la ghidul solicitantului, precum:
– 2 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 utilaj şi instalaţii de transportat şi ridicat
– 2 mijloace de transport auto electrice
3. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale:
– 1 site web de prezentare a activitatii
– 1 software de automatizare a activităţii
4. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,07% fata de nivelul anului 2021.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi mai mare decât cel din anul 2021, respectiv 4 angajati (în anul 2021 au fost 2 angajați).
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
CUTURE BY AMC S.R.L.
Persoana de contact: MIHAI CRISTIAN DOGARU, Administrator, Telefon: 0748024104.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %