Comunicat incepere proiect CONF TAMIS EXCLUSIV S.R.L. – Cod SMIS 160222

Read Time:1 Minute, 58 Second

Data: 13.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea societății CONF TAMIS EXCLUSIV SRL”
CONF TAMIS EXCLUSIV S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea societății Conf Tamis Exclusiv SRL “, Cod SMIS 160222, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei re-dresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în pro-cesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea pozi-ției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Con-tractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2.634.261,16 lei, valoarea cofinanțării UE de 1.379.729,34 lei .
Data de începere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății CONF TAMIS EXCLUSIV SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun preve-derilor Anexei nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului:
– 12 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 2 echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu minim 20 % față de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 8 angajați.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
CONF TAMIS EXCLUSIV S.R.L.
Persoana de contact: PERPELEA ALEXANDRU, Administrator, Telefon: 0733321234.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %