Comunicat incepere proiect ANSAMA TRANS LOGISTIK S.R.L. – Cod SMIS 159404

Read Time:1 Minute, 43 Second

Data: 10.03.2023
Anunț începere proiect: „Dezvoltarea societății Ansama Trans Logistik SRL”
ANSAMA TRANS LOGISTIK S.R.L. anunță începerea activităților proiectului “Dezvoltarea societății Ansama Trans Logistik SRL “, Cod SMIS 159404, finanțat în cadrul POC – Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei re-dresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în proce-sele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Con-tractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 514,368.39 lei, valoarea cofinanțării UE de 260,559.76 lei .
Data de începere a proiectului: 20.12.2022.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății AN-SAMA TRANS LOGISTIK SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, respectiv mijloace de transport auto:
– 2 mijloace de transport auto
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15% față de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 3 angajați.
Informații suplimentare se pot obține la:
ANSAMA TRANS LOGISTIK S.R.L.
Persoana de contact: PERPELEA ANDREEA, Administrator
Telefon: 0731355555.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %