Comunicat incepere proiect Lisimed Clinic S.R.L. – Cod SMIS 161594

Read Time:1 Minute, 46 Second

Data: 11.09.2023
Anunţ începere proiect: „ Diversificarea activitatii societatii Lisimed Clinic SRL”

Lisimed Clinic SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “Diversificarea activitatii societatii Lisimed Clinic SRL “, Cod SMIS 161594, finanțat în cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Compe-titivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.236.206,36 lei, valoarea cofinanțării UE de 762.249,36 lei .
Data de începere a proiectului: 15.06.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Lisimed Clinic SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I, precum:
– 3 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 mijloc de transport auto electric.
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,35 % față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 6 an-gajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
LISIMED CLINIC SRL
Persoana de contact: SIMIONESCU LIVIA, Administrator
Telefon: 0732.161.768
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %