Comunicat incepere proiect Scutul Negru Spam S.R.L. – Cod SMIS 161320

Read Time:1 Minute, 53 Second

Data: 11.09.2023
Anunţ începere proiect: „Diversificarea serviciilor in cadrul Scutul
Negru Spam SRL”

Scutul Negru Spam SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ Diversificarea serviciilor in cadrul Scutul Negru Spam SRL “, Cod SMIS 161320, finanțat în cadru POC – Programul Operaţional Competiti-vitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-demiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe-le regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Opera-țional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.205.930,57 lei, valoarea cofinanțării UE de 988.076,75 lei .
Data de începere a proiectului: 16.05.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății SCUTUL NEGRU SPAM SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 8 echipamente tehnologice;
– 2 mijloace de transport auto electrice.
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,16 % față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 15 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
SCUTUL NEGRU SPAM SRL
Persoana de contact: NEMES EUGENIA-SUSANA, Administrator
Telefon: 0740.545.389
Adresa de e-mail: [email protected]
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %