Comunicat incepere proiect MIRDATOD PROD S.R.L. – Cod SMIS 159763

Read Time:2 Minute, 21 Second

Martie 2023
Anunţ începere proiect: „INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA – MIRDATOD PROD SRL”
MIRDATOD PROD S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA – MIRDATOD PROD SRL“, Cod SMIS 159763, finanțat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 11 – Masuri de îmbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizeaza – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor în sectorul de energie curata si eficienta energetica în vederea asigurarii contributiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel national prin Planul National Integrat în domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice.
Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea consumului de energie electrica.
APEL PROIECT: 14 – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11
Perioada de implementare este de la data semnarii Contractului de Finantare până la 31.12.2023.
Contract de Finanţare: 1797 / 25.01.2023
Valoarea totală: 1.574.864,94 lei
Valoarea totală eligibilă: 1.308.415,92 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 611.684,45 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 107.944,31 lei
Finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 719.628,76 LEI
Data de incepere a proiectului: 25.01.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023
Obiectivul principal al proiectului il constituie realizarea unei capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară fotovoltaica), cu putere instalata de 290.52 kW, în vederea dobandirii independentei energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea unei capacitati de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilIzarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 290.52 kW
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementarii proiectului 60.03%
3. Contributia din fonduri nerambursabile solicitata raportata la capacitatea de productie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu: 509.08 Euro/kW instalat
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. O documentatie de proiect elaborata
2. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 60.03%
3. Capacitate de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 290.52 kW construita si pusa in functiune
Informaţii suplimentare se pot obţine la: MIRDATOD PROD S.R.L.
Persoana de contact: MIRCEA-ALIN-CRISTIAN TODORAN, Manager de proiect, Telefon: 0732/409.502
Adresa de e-mail: [email protected]
Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %