Comunicat incepere proiect DUNICEC COM S.R.L. – Cod SMIS 159188

Read Time:2 Minute, 12 Second

Data: 10.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea societatii DUNICEC COM SRL”
DUNICEC COM S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea societatii Dunicec Com SRL “, Cod SMIS 159188, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axei prio-ritare 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al con-secințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie”,a prioritatii de investitii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a tipului de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” ale Programului Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4,154,581.40 lei, valoarea cofinantarii UE de 1,702,134.99 lei .
Data de incepere a proiectului: 29.12.2022.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii DUNICEC COM SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale si necorporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice care se supun prevederilor prevederile Anexei I din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 2 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 3 mijloace de transport auto electrice.
3. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale:
– 1 sistem integrat de hard şi soft de automatizare a activităţii.
4. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,03% fata de nivelul anului 2021.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2021, respectiv 32 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
DUNICEC COM S.R.L.
Persoana de contact: DUMITRU NICOLAE, Administrator, Telefon: 0725003060.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %