Comunicat incepere proiect PATIMAG ANALINA S.R.L. – Cod SMIS 160981

Read Time:2 Minute, 34 Second

Septembrie 2023

Anunţ începere proiect: „Instalaţie fotovoltaică pentru consumul propriu la – PATIMAG ANALINA SRL”

PATIMAG ANALINA S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Instalaţie fotovoltaică pentru consumul propriu la – PATIMAG ANALINA SRL“, Cod SMIS 160981, finanțat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11
– Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor
vizează – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel naţional prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.
Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul
propriu al întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea consumului de
energie electrica.
APEL PROIECT: 13. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.
Contract de Finanţare: 2091 / 30.03.2023
Valoarea totală: 1.688.515,05 lei
Valoarea totală eligibilă: 1.397.720,21 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 772.240,42 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 136.277,72 lei
Finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 908.518,14 lei
Data de incepere a proiectului: 30.03.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Obiectivul principal al proiectului il constituie realizarea unei capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară fotovoltaica), cu putere instalata de 270,27kW, în vederea dobandirii independentei energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Realizarea unei capacitati de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 270,27kW
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementarii proiectului cu 98,40%
3. Contributia din fonduri nerambursabile solicitata raportata la capacitatea de productie din surse regenerabile de energie
pentru consum propriu: 679,09 Euro/kW instalat
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– analiza energetica elaborata
– formularul cererii de finantare elaborat
– toate documente pentru depunerea proiectului elaborate
2. Capacitate de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de
270,27kW construita si pusa in functiune
3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului cu 98,40%
Indicatori prestabiliţi de realizare:
CO01 – Investiţie productivă: număr de societăţi sprijinite – Întreprinderi – 1
CO30 – Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile – 0.270 MW CO34 – Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră – 96.700 Echivalent tone de
CO2
Informaţii suplimentare se pot obţine la: PATIMAG ANALINA S.R.L.
Persoana de contact: Mihai TRIF – Administrator si Cristian Trif – Manager de proiect, Telefon: 0744/546.230; 0799/987.996
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %