Comunicat incepere proiect AGIS 2000 S.R.L. – Cod SMIS 161064

Read Time:1 Minute, 54 Second

Data: 29.08.2023

Anunţ începere proiect: „Modernizarea AGIS 2000 SRL”

SC AGIS 2000 SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ „Modernizarea AGIS 2000 SRL” “, Cod SMIS 161064, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltu-ielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.713.601,36 lei, valoarea cofinantarii UE de 828.294,81 lei .
Data de incepere a proiectului: 28.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii SC AGIS 2000 SRL, afectate de criza eco-nomica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv echipamente ce se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELE-GAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 1 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem fotovoltaic)
– echipament tehnologic specific activitatii de imagistica medicala (Computer Tomograf)
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15.55% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 2 angajat.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
AGIS 2000 SRL
Persoana de contact: Rodica BALICA, Administrator, Telefon: 0744618106.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %