Comunicat incepere proiect TIBI-MARIA SRL-160336

Read Time:1 Minute, 58 Second

Anunţ începere proiect: “Modernizarea activitatii in cadrul TIBI-MARIA SRL”

TIBI-MARIA SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “Modernizarea activitatii in cadrul TIBI-MARIA SRL”, Cod SMIS 160336, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.670.588,88 lei, valoarea cofinantarii UE de 702.399,66 lei .

Data de incepere a proiectului: 09.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii TIBI-MARIA SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

-49 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru, mobilier)

– un sistem de panouri fotovoltaice si un sistem de pompe de caldura electrice

– instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie,

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,06% fata de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020 respectiv 6 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

TIBI-MARIA S.R.L.,

Persoana de contact: Ioan Nuţu TOMAIAGĂ, Administrator

Telefon: 0728093148.

Adresa de e-mail: [email protected]

              

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %