Mastercard, Evaluarea Pieței de Plăți Digitale 2022: Nivelul de Dezvoltare în România – 56/100 – Financial Intelligence

Read Time:2 Minute, 11 Second

Dezvoltarea plăților digitale în România – Scorul de 56/100

Conform Evaluării Pieței de Plăți Digitale 2022 realizată de Mastercard, dezvoltarea plăților digitale în România a obținut un scor de 56 din 100 de puncte. Acest scor este calculat pe baza a trei sub-indici: Infrastructură, Cunoștințe și Utilizare, fiecare având o pondere egală în scorul final. Rezultatul indică o ușoară creștere față de anul 2021.

Infrastructură – Scorul de 70/100

Sub-indicele Infrastructură analizează infrastructura de plăți existentă și capacitatea acesteia de a permite plăți digitale. În 2022, acest sub-indice a înregistrat un scor de 70 de puncte. Se preconizează că infrastructura de plăți va continua să se dezvolte odată cu creșterea numărului de persoane bancarizate și cu introducerea de noi soluții de plată, precum plata prin coduri QR. De asemenea, implementarea strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării digitale va contribui la dezvoltarea infrastructurii.

Cunoștințe – Scorul de 55/100

Sub-indicele Cunoștințe analizează nivelul de cunoștințe și înțelegere al consumatorilor privind plățile digitale. În 2022, acest sub-indice a obținut un scor de 55 de puncte, indicând un potențial mare de creștere. Cunoștințele în domeniul plăților digitale sunt dobândite în general pe o perioadă mai îndelungată și se fixează prin aplicarea lor în practică.

Utilizare – Scorul de 44/100

Sub-indicele Utilizare indică gradul de adoptare a plăților digitale și poziția acestora față de numerar. Acest sub-indice a obținut cel mai mic scor dintre cei trei piloni, respectiv 44 de puncte din 100. Rezultatul indică faptul că disponibilitatea soluțiilor de plată digitale nu se reflectă neapărat și imediat în ritmul de adopție. Este necesară continuarea inițiativelor de educație financiară și crearea unui cadru de interacțiune pentru ca utilizatorii să se familiarizeze cu metodele de plată digitale disponibile și să le adopte în viața de zi cu zi.

Poziția României față de alte țări din regiune

Raportul Indicelui Plăților Digitale a inclus patru piețe: Austria, Croația, România și Ungaria. Scorurile generale obținute în 2022 variază între 56 și 64 de puncte pe o scară de la 1 la 100, cu o medie de 61 de puncte. România se situează pe locul trei, după Croația (64 de puncte) și Austria (62 de puncte), și înaintea Ungariei (61 de puncte). Variația scorurilor este determinată în principal de rezultatele sub-indicelui Infrastructură, la care toate țările au obținut cele mai mari punctaje, indicând o bază solidă pentru plățile digitale. Sub-indicii Cunoștințe și Utilizare au obținut scoruri mai mici, cu o ușoară creștere a punctajelor pentru cunoaștere, reflectând eforturile actuale ale țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est în educarea consumatorilor cu privire la soluțiile de plată digitale.

Metodologia de realizare a Indicel

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %