Raportarea de sustenabilitate conform Directivei CSRD: informații și modificări față de NFRD

Read Time:2 Minute, 8 Second

Raportarea de sustenabilitate conform Directivei CSRD: informații și modificări față de NFRD

Directiva UE 2464/2022 – CSRD – aduce modificări semnificative în ceea ce privește raportarea de sustenabilitate în comparație cu Directiva UE 95/2014 – NFRD. Aceste modificări vizează o gamă mai largă de companii care vor fi afectate de această directivă și aplicarea graduală a prevederilor sale. De asemenea, se aduc schimbări în ceea ce privește conținutul și forma de prezentare a informațiilor.

Includerea informațiilor de sustenabilitate în raportul administratorilor

Conform CSRD, informațiile de sustenabilitate trebuie incluse doar în raportul administratorilor, într-o secțiune specifică. Aceasta reprezintă o diferență față de NFRD, care permitea publicarea acestor informații și într-un raport separat.

Marcarea informațiilor de sustenabilitate

CSRD impune marcarea informațiilor de sustenabilitate conform formatului de raportare electronic specificat în Regulamentul delegat al UE nr. 815/2019. Acest lucru include și informațiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 852/2020 privind Taxonomia de mediu.

Verificarea informațiilor de sustenabilitate

Informațiile de sustenabilitate vor fi verificate printr-o misiune de asigurare limitată de către un auditor. Aceasta este o cerință a CSRD și reprezintă o diferență față de NFRD.

Standarde europene pentru raportarea informațiilor de sustenabilitate

CSRD instituie obligativitatea utilizării standardelor europene pentru raportarea informațiilor de sustenabilitate. Aceste standarde, cunoscute sub numele de ESRS, au fost dezvoltate de EFRAG și au fost adoptate ca acte delegate de Comisia Europeană. Ele urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la sfârșitul anului.

Conceptul de „dublă materialitate”

Conform directivei CSRD, informațiile de sustenabilitate publicate trebuie să abordeze impactul actual și potențial al companiei asupra mediului și a aspectelor sociale. De asemenea, trebuie să se facă referire la riscurile și oportunitățile de sustenabilitate care pot influența performanța și poziția companiei. Acest concept este cunoscut sub numele de „dublă materialitate”.

Planurile de tranzitie și obiectivele de reducere a emisiilor

Companiile trebuie să includă informații privind planurile de tranzitie, care includ măsuri tehnice și planuri financiare și de investiții. Acestea au rolul de a se asigura că modelele lor de afaceri și strategiile sunt compatibile cu tranziția către o economie durabilă și cu limitarea încălzirii globale la 1.5 grade Celsius, conform Acordului de la Paris. De asemenea, trebuie să se publice informații privind expunerea companiei la activități legate de cărbune, petrol și gaze.

Descrierea procesului de gestionare a efectelor negative

CSRD impune companiilor să descrie procesul desfășurat pentru a identifica, urmări, preveni, atenua, remedia și opri principalele efecte negative reale și potențiale legate de activitățile lor, inclusiv la nivelul lanțului sau valoric.

Rolul organismelor de conducere și implicarea angajaților

Spre deosebire de NFRD,

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %