Bugetul de carbon și conformitatea cu Directiva CSRD – Informații financiare

Bugetul de carbon și conformitatea cu Directiva CSRD – Informații financiare

Read Time:2 Minute, 20 Second

Bugetul de carbon și importanța conformității cu Directiva CSRD

Bugetul de carbon al unei companii reprezintă cantitatea maximă de dioxid de carbon (CO2) pe care o poate emite în atmosferă și, totuși, să se alinieze cu obiectivul global de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, așa cum este prevăzut în Acordul de la Paris. Pentru a se conforma acestui obiectiv, companiile își stabilesc propriile bugete de carbon și dezvoltă planuri de tranziție pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și a-și alinia modelele de afaceri și strategiile de dezvoltare cu obiectivele de limitare a încălzirii globale.

Calcularea și gestionarea bugetului de carbon

Pentru a determina și gestiona bugetul lor de carbon, companiile evaluează emisiile lor actuale și istorice de GES, inclusiv emisiile directe din operațiuni (Scope 1), emisiile indirecte generate de consumul de energie electrică achiziționată (Scope 2) și emisiile indirecte din lanțul de aprovizionare (Scope 3). Există mai multe metodologii și instrumente la nivel global care pot fi utilizate pentru a calcula aceste emisii, precum Protocolul pentru Gaze cu Efect de Seră (GHG Protocol) și Analiza Ciclului de Viață (LCA). Pe baza acestor evaluări, companiile își stabilesc ținte de reducere pentru fiecare tip de emisie, astfel încât să se încadreze în bugetul de carbon stabilit pentru a se alinia la o anumită limită de temperatură globală.

Planuri de acțiune și monitorizare

Companiile dezvoltă bugete de carbon și planuri de acțiune pentru diferite scenarii de încălzire climatică și dezvoltare. Aceste planuri pot include măsuri precum îmbunătățirea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, reducerea deșeurilor și optimizarea lanțului de aprovizionare. Progresul în atingerea acestor obiective trebuie monitorizat și raportat periodic pentru a se asigura că sunt respectate obiectivele de reducere și de încadrare în bugetul de carbon stabilit.

Proiecte de compensare

În unele cazuri, poate fi dificil pentru o companie să reducă emisiile la nivelul necesar pentru a se încadra în bugetul de carbon. În aceste situații, companiile pot implementa proiecte de compensare care elimină sau reduc o cantitate echivalentă de CO2 din atmosferă. Aceste proiecte pot include refacerea pădurilor sau alte inițiative care contribuie la absorbția CO2.

Conformitatea cu Directiva CSRD

Directiva privind raportarea informațiilor non-financiare și a informațiilor de conformitate (CSRD) este un cadru normativ european care impune companiilor să raporteze informații financiare și non-financiare legate de sustenabilitate. Aceasta include și raportarea emisiilor de GES și a măsurilor luate pentru a le reduce. Companiile trebuie să se asigure că rapoartele lor sunt conforme cu cerințele CSRD pentru a se conforma legislației europene și pentru a-și menține reputația și sustenabilitatea pe termen lung.

Concluzie

Bugetul de carbon și conformitatea cu Directiva CSRD sunt aspecte importante pentru companiile care doresc să-și alinieze modelele de afaceri și strategiile de dezvoltare cu obiectivele de limitare a

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %