Comunicat incepere proiect C&I BESTSELLER PRODUCTION S.R.L. – Cod SMIS 161457

Read Time:2 Minute, 26 Second

Data: 29.08.2023
Anunţ începere proiect: „ Dezvoltarea activitatii la C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL”
C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activitatii la C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL”, Cod SMIS 161457, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axei prioritare 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în con-textul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie”,a prioritatii de investitii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redre-sări verzi, digitale și reziliente a economie” si a tipului de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de rezi-liență” ale Programului Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 2,026,094.570 lei, valoarea cofinantarii UE de 1,263,825.36 lei .
Data de incepere a proiectului: 25.05.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului;
– implementarea masurilor de informare si publicitate obligatorii;
– auditul final al proiectului;
– auditul final de sisteme de management de mediu al proiectului.
2. Dotarea cu active corporale si necorporale, care se supun prevederilor capitolului 2.1 la ghidul solici-tantului referitoare la investiții cu o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice, altele decât cele listate în anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat 2021/2139 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 5 bucati echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
3. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale:
– 1 software de automatizare a activităţii;
– 4 sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii, cate unul pentru fiecare echipament
4. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,03 % fata de nivelul anului 2021.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2021, respectiv 8 an-gajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
C&I BESTSELLER PRODUCTION SRL
Persoana de contact: IRINA GUŞOI-NEAGA, Administrator, Telefon: 0765705276.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %