Eliminarea riscului facturilor false sau duplicate prin facturarea electronică – Financial Intelligence

Read Time:2 Minute, 11 Second

Eliminarea riscului facturilor false sau duplicate prin facturarea electronică – Financial Intelligence

Facturarea electronică reprezintă o metodă modernă și eficientă de gestionare a tranzacțiilor comerciale, care aduce numeroase beneficii atât pentru contribuabili, cât și pentru autoritățile fiscale. Prin implementarea acestui sistem, se elimină riscul utilizării facturilor false sau duplicate, asigurându-se o înregistrare unică și precisă a fiecărei tranzacții.

Transparența și monitorizarea precisă a tranzacțiilor

Implementarea facturării electronice contribuie la sporirea transparenței și la monitorizarea precisă a tranzacțiilor comerciale. Prin înregistrarea în timp real a fiecărei tranzacții și raportarea către autoritățile fiscale, se asigură o evidență clară și verificabilă a activităților comerciale. Acest lucru facilitează procesele de verificare și audit, asigurându-se respectarea reglementărilor fiscale și prevenirea manipulărilor frauduloase.

Protecția bugetului public și asigurarea concurenței echitabile

Facturarea electronică are ca scop protejarea bugetului public și asigurarea unei concurențe echitabile între contribuabili. Prin eliminarea riscului facturilor false sau duplicate, se previne evaziunea fiscală și se asigură că toate tranzacțiile sunt în conformitate cu reglementările fiscale. Astfel, se creează un mediu de afaceri corect și transparent, în care toți contribuabilii sunt tratați în mod egal.

Beneficiile standardizării sistemului de facturare electronică

Standardizarea sistemului de facturare electronică la nivel internațional aduce numeroase beneficii în ceea ce privește reducerea fraudei TVA și combaterea evaziunii fiscale. Prin implementarea unui sistem unitar și eficient, se reduc pierderile asociate cu evaziunea fiscală și se asigură o gestionare mai eficientă a tranzacțiilor comerciale.

Etapele de implementare a facturării electronice

Procesul de implementare a facturării electronice va fi realizat în două etape. În prima etapă, care va avea loc în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici au obligația de a raporta toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Această obligație se aplică atât persoanelor impozabile stabilite în România, cât și celor nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România.

În a doua etapă, începând cu data de 1 iulie 2024, emitenții facturilor electronice au obligația de a le transmite către destinatari prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. În această etapă, vor fi considerate facturi doar cele care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021.

Excepții de la utilizarea facturării electronice

Există câteva excepții de la obligația utilizării facturării electronice. Printre acestea se numără livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene, livrările intracomunitare de bunuri și situațiile prevăzute de art. 6 din OUG nr. 120/2021.

Termenele limită și sancțiunile pentru nerespectarea lor

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %