Comunicat finalziare proiect Școala Gimnazială Nr.1 Moisei – ID 145045

Read Time:2 Minute, 0 Second

[18.11.2022]

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurăriiactivității didactice on-line pentru Școala 1 Moisei, jud. Maramureș” Cod SMIS 2014+ 145045

Școala Gimnazială Nr.1 Moisei, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ” Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line pentru Școala 1 Moisei, jud. Maramureș” Cod SMIS 2014+ 145045, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 280/233t/29/07/2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competi-tivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și Școala Gimnazială Nr.1 Moisei.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Moisei cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare des-fășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele obținute:
1. 283 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din Școala Gimnazială Nr.1 Moisei să utilizeze instrumente OER.
2. 259 elevi din învațământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 14 clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 24 profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 657.793,64 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 550.225,10 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 97.098,54lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 10.470,00 lei.
Data începerii proiectului: 29-07-2021.
Data finalizării proiectului: 29-11-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațio-nal Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială Nr.1 Moisei
Str. Principala. Nr. 1318, județul Maramureș, cod poștal 437195
Telefon / Fax: 0262347615 / 0262347615
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: VASILE HOJDA – Director / TOMOIAGA ILEANA – Manager proiect
Telefon / Fax: 0741785402 / 0742652380
Adresa [email protected] / [email protected]

Source

Comunicat de presa

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %